Ysgol Uwchradd

Ysgol Uwchradd

Mae'r rhan fwyaf o'n disgyblion Blwyddyn 6 yn trosglwyddo i Ysgol Uwchradd Caereinion, Llanfyllin neu Ysgol Uwchradd y Trallwng. Rydyn ni'n gweithio'n agos gyda'r ysgolion hyn i sicrhau trosglwyddiad esmwyth i'n disgyblion Blwyddyn 6. Mae disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn cael ei gwahodd i nosweithiau agored yn yr ysgolion uwchradd gyda'u rhieni yn ystod tymor yr hydref. Mae hyn yn rhoi'r wybodaeth angenrheidiol i rieni a disgyblion wneud dewis gwybodus. Yna mae disgyblion ym mlwyddyn 6 yn mynychu diwrnod(au) sefydlu yn nhymor yr haf cyn trosglwyddo.

Ysgol Uwchradd Caereinion

Manylion cyswllt www.caer-hs.powys.sch.uk /01938 810 888    

Ysgol Uwchradd Llanfyllin

Manylion cyswllt www.llanfyllin.powys.sch.uk /01691 648391 

Ysgol Uwchradd Y Trallwng

Manylion cyswllt welshpool-hs.powys.sch.uk /01938 552014

The Marches

Manylion cyswllt marchesadmin@mmat.org.uk /01691 664400

Mae Ysgol Meifod yng nghlwstwr Caereinion ac yn gweithio'n agos iawn gydag ysgolion cynradd y clwstwr hwnnw. Mae cludiant bws i Ysgol Uwchradd Caereinion a Llanfyllin yn gadael wrth y gyffordd ger yr ysgol. Gall ceisiadau a chludiant Cyngor Sir Powys gynghori ar unrhyw gostau teithio.

Ceisiadau Powys a Chludiant 01597 826 000