Llywodraethwyr Ysgol

Mr Phil Lewis

Cadeirydd

Mrs Hayley Evans

 

Is-gadeirydd

Llywodraethwyr Rhieni

Mrs Elaine Jones

Mr Christopher Edwards

Mrs Jacqui Bullen

Awdurdod Lleol

Cynghorydd Jonathon Wilkinson

Mrs Tracey Frost

Cymuned

Rev. Jane James

Clerc

Mrs Mandy Bullough