Clwbiau

Clwb Brecwast

Mae'r clwb brecwast wedi'i leoli yn neuadd y pentref sy'n wedi'i gysylltu â'r ysgol. Mae'r clwb ar gau nes bod ysgolion yn ailagor yn llawn yng Nghymru. Mae'n rhedeg am ½ awr bob bore ac yn cael ei arwain gan Mrs K Gilmour.

Clwbiau

Mae'r ysgol yn rhedeg clybiau yn yr ardaloedd canlynol trwy gydol y flwyddyn, amser cinio neu ar ôl ysgol:

Garddio, Pêl-rwyd, Pêl-droed, Rygbi, Traws Gwlad, Rownderi a Chriced

Caiff rhain eu harwain gan staff ysgolion neu ddarparwyr lleol.