Ffrindiau Ysgol Meifod

Mae Ffrindiau Ysgol Meifod yn grŵp o rieni sy'n cwrdd i gynllunio, paratoi a chynnal digwyddiadau codi arian/cymdeithasol i gefnogi gwaith yr ysgol.

Oherwydd COVID-19, nid yw Cyfeillion Ysgol Meifod wedi gallu cyfarfod ar gyfer digwyddiad ers mis Mawrth 2020. Isod mae enghraifft o gylchlythyr nodweddiadol Ffrindiau.