Profion Cenedlaethol

Profion Cenedlaethol

Mae'r profion cenedlaethol wedi'u datblygu'n benodol i'w defnyddio yng Nghymru ac maent yn unol â'r hyn mae'r plant yn cael ei ddysgu yn ein hysgolion.

Mae ysgolion wedi defnyddio amrywiaeth o brofion i wirio pa mor dda y mae plant yn gwneud ers talwm. Gyda'r profion cenedlaethol, sy'n seiliedig ar y cwricwlwm yng Nghymru, mae gan athrawon wybodaeth gyson a manwl am ddatblygiad a chynnydd pob dysgwr unigol yn y meysydd darllen a rhifedd (rhesymu).

Gall y profion hefyd ddangos lle y gall fod angen mwy o help ar blentyn unigol i wella eu sgiliau.

Ers dechrau'r flwyddyn academaidd 2018/19, mae asesiadau personol ar-lein wedi dechrau cael eu cyflwyno'n raddol dros gyfnod o dair blynedd. Dechreuodd hyn gyda rhifedd (gweithdrefnol), a daeth ar gael i ysgolion ym mis Rhagfyr 2018. Dros amser mae'r asesiadau ar-lein yn adleoli profion cenedlaethol cyfredol ar bapur.