Polisïau

Lawrlwythwch Ein Polisïau Trwy Bwyso Ar Y Botwm Lawrlwytho

Mynediadau

Polisi cyfredol mynediadau’r sir yw bod plant yn gallu cael eu derbyn i'r ysgol yn llawn amser ym mis Medi blwyddyn ysgol eu pumed penblwydd.

Pwyswch YMA i lawrlwytho ein polisi mynediadau ac i ddarllen mwy ar ddarpariaethau cyn ysgol.

Presenoldeb

Rydyn ni'n disgwyl i bob disgybl fod yn bresennol ym mhob sesiwn pan fydd yr ysgol ar agor, a'r eithriad yw salwch neu apwyntiad meddygol.

Pwyswch YMA i lawrlwytho ein polisi presenoldeb ac i ddarllen mwy. 

School Dinners

Gwisg Ysgol

Inclement Weather

Profion Cenedlaethol

Safeguarding

GDPR - Privacy Notice

Yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RDDC) mae'r hysbysiad hwn yn nodi'r hyn y mae Ysgol Meifod, yr Awdurdod Lleol (Cyngor Sir Powys) a Llywodraeth Cymru yn ei wneud gyda'r wybodaeth gysylltiedig ag addysg maent yn ei derbyn am Blant a Phobl Ifanc.

Pwyswch YMA i lawrlwytho a darllen y ddogfen.

Cymraeg I Rieni

Contains information on XX

Siartr Iaith

Prosbectws

Pwyswch YMA i lawrlwytho a darllen ein prosbectws.