Rheolau Ysgol

Rheolau Ysgol

Mae'r rheolau sydd gennym yn galluogi grŵp o bobl i weithio'n ddiogel ac yn gytûn gyda'i gilydd. Ffurfiwyd rheolau'r ysgol gyda'r plant ac maent yn cael eu harddangos ar waliau'r ystafell ddosbarth. Ein nod yw annog plant i dderbyn cyfrifoldeb am weithredoedd eu hunain a cheisio eu helpu i ddeall canlyniadau eu hymddygiad a'r rheswm pam mae ymddygiad penodol yn annerbyniol. Rydym yn ceisio cydweithrediad rhieni wrth gefnogi ein polisi.

Esiampl o reolau

GemwaithDylai plant sydd â chlustiau wedi'u tyllu gwisgo stydiau yn unig.
OriawrRhaid ei dynnu ar gyfer gemau/P.E.
Teganau/GemauNid yw plant yn cael eu hannog i ddod â theganau i'r ysgol.
CŵnNi chaniateir ar safle'r ysgol.
Oedolion yn ysmyguNi chaniateir yn adeilad yr ysgol neu ar dir yr ysgol.