Yr Iaith Gymraeg

Mae bron pob un o'n disgyblion o gartref sy'n Saesneg eu hiaith. Mae'r Gymraeg yn ail iaith i lawer o'n disgyblion. Mae'r plant iau yn canolbwyntio ar waith llafar, caneuon a rhigymau. Mae'r plant hŷn yn symud ymlaen i siarad, darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg. Mae Mrs Cheryl Andrew, ein hathro peripatetig yn ymweld â'r ysgol bob yn ail fore Gwener. Mae hi'n helpu i gynllunio'r cwricwlwm Cymraeg, yn cefnogi'r athrawon ac yn darparu gwersi Cymraeg.

MaeY Cwricwlwm Cymreigyn rhan statudol o addysg y plentyn, sy’n ymgorffori dysgu am Gymru a’r diwylliant Cymreig trwy gyfrwng Saesneg ym mhob maes cwricwlwm arall.

Mae ein disgyblion yn cael eu hannog i ddod yn aelodau o Urdd Gobaith Cymru a chymryd rhan yn y gweithgareddau diwylliannol a chwaraeon dan sylw. Mae'r plant yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd ac wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y blynyddoedd. 

Credwn fod plant Ysgol Meifod yn mynd i'w hysgol uwchradd gyda gwybodaeth ragorol o'r iaith a gwerthfawrogiad o'n diwylliant a'n treftadaeth Gymreig.

Cymraeg I Rieni

Gwefannau I'ch Helpu Chi I Ddysgu